Baza danych

krosno ciężarkowe, rys. M. Jagodzińska, pieczęć z grobu tolosowego A w Aghia Triada, przerys M. Jagodzińska za CMS II.1. 64 a

Witamy na stronie bazy danych ‘Textiles and Seals’.  Jest to baza OPEN ACCESS powstała na potrzeby projektu badawczego Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu. Projektem technicznym i budową szkieletu bazy zajmuje się Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Językiem bazy i jej wyszukiwarek jest język angielski, będący jednocześnie językiem roboczym projektu.

Baza składa się z trzech modułów, które gromadzą odrębne kategorie danych, dostępnych przez osobne wyszukiwarki. Są to:

Szczegółowy opis zawartości bazy i jej struktury znajduje się tutaj. Dostęp do indywidualnych rekordów możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu i za zgodą kierowniczki projektu.