Wykonawcy projektu

krosno ciężarkowe, rys. M. Jagodzińska, pieczęć z grobu tolosowego A w Aghia Triada, przerys M. Jagodzińska za CMS II.1. 64 a

Kierownik projektu

Dr hab. Agata Ulanowska (http://www.archeologia.uw.edu.pl/agata-ulanowska, https://uw.academia.edu/AgataUlanowska)
Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4946-2711
Email: a.ulanowska@uw.edu.pl

Wykonawcy

Dr Olga Krzyszkowska (https://sas.academia.edu/OlgaKrzyszkowska)
Institute of Classical Studies, University of London

Prof. Marie-Louise Nosch (https://ctr.hum.ku.dk/people/staff-list/?pure=en%2Fpersons%2Fmarie-louise-bech-nosch(0270fd92-e231-4a17-b0ee-9ea09bcabff4).html, https://ku-dk.academia.edu/marienosch)
Centre for Textile Research
SAXO Institute, University of Copenhagen

Doktorantki stypendystki

Mgr Katarzyna Żebrowska (http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=1216, https://uw.academia.edu/Katarzyna%C5%BBebrowska)
Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej z dnia 15.10.2020 r., drugą doktorantką stypendystką w projekcie została Pani Mgr Kinga Bigoraj
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego